Marka & Patent Özellikleri

 1. TPE yayınlarının programa aktarımı
  1. Peryodik olarak CD formatında yayınlanan bülten ve gazete yayınlarının 
  2. Marka örneklerinin ve yayınlara ait sayfaların kolayca aktarımı
 2. TPE (Türk Patent Enstitüsü) tarafından tescil gazetesi ve ilan bülteninde yayınlanan:
  1. Bütün marka ve bu markaların ait olduğu firma kayıtları
  2. Tanınmış (meşhur) bütün markalar
  3. Koruma altındaki ilaç isimleri
  4. Bu kayıtlara gelişmiş sorgu seçenekleriyle ulaşabilme
  5. TPE yayınlarının JPEG olarak taranmış bütün sayfaları 
  6. Bu sayfalara ilgili bütün ekranlardan kolay ve hızlı bir şekilde erişebilme
 3. Marka liste ekranındaki sorgu seçenekleriyle:
  1. Marka kodu
  2. Marka adı
  3. Marka adı (gelişmiş) (Arşiv sistemlerinin genel sorunu olan noktalı Türkçe harfleri dönüştürerek)
  4. Marka firması ve firmanın adresinin şehri
  5. Marka durumu ve türü
  6. Başvuru ve yenileme tarih aralıkları
  7. Yayınlandığı bülten ve gazete
  8. Madrid no aralığı
  9. Eşya sınıfı
  10. Patent bürosu (marka vekili) bazında sorgular yapılabilir.
 4. Marka ekranından:
  1. Markayla ilgili bütün bilgilerin yanı sıra varsa marka örnek resmine (logo). 
  2. Eşya sınıfına
  3. Firma bilgisine
  4. Yayınlanmış şerhlere ulaşılabilir
 5. Eşya arama ekranından:
  1. Markların sahip olduğu eşya sınıfları incelenebilir.
  2. Bir kelimenin hangi eşya sınıfları içinde geçtiği araştırılabilir.
 6. Marka arama sihirbazıyla:
  1. Hızlı, gelişmiş, detaylı arama seçeneklerini kullanarak,
  2. Ses benzerliği, ? ve * algoritmalarıyla aranacak kelimelerin türevlerini üreterek,
  3. Markaların; durumlarına (tescil, ilan, terk, iptal gibi), türlerine (şekil, yazı, şekil ve yazı gibi) ve eşya sınıflarına göre çok etkili ve hızlı marka araştırması yapabilme
  4. Marka arama sonuçlarını kaydedebilme, kaydedilmiş sonuçları tekrar açabilme
  5. Sonuçlar içinde arama yapabilme, toplu veya tek seçim yapabilme, seçilen veya seçilmeyen arama sonuçlarına filtre uygulayabilme.
 7. İlana İtiraz sihirbazıyla:
  1. TPE ilanlarında yayınlanan markaların, kendi markalarımıza benzerliğini gelişmiş seçeneklerle sorgulayabilme
  2. Bu sorgu sonucunda itiraz listeleri oluşturabilme
  3. 5. maddenin d ve e seçenekleri
 8. Kendi başvurularımızın (markalarımızın):
  1. Girişini yapabilme
  2. Bu başvurularınızla ilgili bütün belge akışını yönetebilme
  3. Hazırlanacak belgeler için word şablonlar tanımlayabilme
  4. Bu şablonlar kullanılarak otomatik belge düzenleme ve bu belgeye veritabanından bilgi aktarabilme
  5. Belgeler için süre tanımları yapabilme ve süreli belgelerin takibini sağlama.
 9. Müşteri (kendi firma) bilgilerimizi tanımlayabilme:
  1. Başvurularımızı firma bilgileriyle tanımlayabilme
  2. Sorgu seçenekleri veya müşteri bilgi ekranından ilgili başvuru kayıtlarına ulaşabilme

 

Genel Özellikler

 1. Güçlü veritabanı, esnek ve hızlı arayüz
 2. Standart giriş ve liste ekranları
 3. Liste ekranlarında; sıralama, hızlı arama yapabilme, gelişmiş sorgu seçenekleri
 4. Sorgu sonuçlarını veritabanını yormamak ve gereksiz network trafiğine sebep olmamak için istenen kayıt sayısı ile sınırlayabilme
 5. Kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme seçenekleri
 6. Kayıt tarihçesi ile bütün kayıtlar üzerindeki değişikliklerin izlenebilmesi
 7. Günlük tarihçe özeti ile iki zaman aralığındaki tarihçelerin izlenebilmesi
 8. Bütün dökümleri için gelişmiş ön izleme
 9. Rapor ön izleme esnasında sonucu dosyaya HTML, XML, TIFF, JPEG gibi 8 ayrı formatta kaydedebilme veya mail atabilme