DENGE Hasta Takip Yazılımı (HTP)


DENGE Hasta Takip Yazılımı, 1995 yılında geliştirmeye başlamış olduğumuz lokomotif ürünümüzdür.

Kullanım kolaylığı ve işlevsel tasarımı ile bir kliniğin tüm otomasyon işlerini gerçekleştirmektedir. HTP aşağıdaki özellikleri ile işletmenizi yönetmenizde size yardımcı olacaktır:

*  Bölüm/Cihaz bazında tetkik/hizmet grupları oluşturma, (Bölüm bazlı performans, maliyet takibi)

* Her kurum/müşteri gurubu için ayrı, kolay fiyatlandırma, (değişik fiyat listeleri), fiyatları katsayılandırma, indirim oranları belirleyebilme, (Tüm fiyatların değişimi bir kaç dakikada yapılabilir)

*  Kurum bazında icmal dökümü, (SSK, Emekli Sandığı, Özel Sigortalar, Fason Firmalar, vb. için bu kurumların istediği biçimde) (evrak takibi)

*  Fatura hazırlama, (Kurumlara ve hastalara fatura dökümü, otomatik olarak fiyatlandırma)

*  Hasta tetkik sonuçlarının (raporların) hazırlanıp, arşivlenmesi, (bir tetkik için birden fazla şablon oluşturma, normal değer girişleri)

*  Bölüm/Cihaz/Kişi bazında randevu girişi, (Randevu başlangıç/bitiş saatleri, tetkik/hizmet süresi ve randevu verilecek/verilmeyecek saatler)

*  Doktor/Personel bazında cirolar, (Her doktorun/Personelin gönderdiği hasta sayısı ve tetkik tutarları belirli tarihler arası için alınabilir)

*  Pazarlama faaliyetleri takibi, (doktor ziyaretleri)

*  Stok takibi, (hastaya verilen hizmetlerde tanımlı malzemelerin otomatik stoktan düşülmesi, münferit malzeme/ilaç çıkışı ve faturalaması)

*  Cari Hesap takibi,

*  Esnek ve çeşitli raporlamalar, değişik rapor formatları kullanabilme, raporların word, excel ortamına aktarımı (hasta/doktor/kurum etiketleri, grafik bazlı ciro raporları, performans raporları, satış raporları, nakit akış raporları, stok raporları, finansal raporlamalar, hasta/hizmet/kurum/doktor/personel bazlı raporlamalar, doktor-hastane-klinik listeleri, vb...)

*  Kullanıcıların yetkilendirilmesi, (Kullanıcı bazında, yapılan her işlem için, görme, değiştirme, ekleme/silme yetkileri verilebilir.)

*  Kayıtlar üzerinde yapılan ekleme/düzeltme/silme işlemlerinin hangi kullanıcı tarafından, ne zaman yapıldığının ve kayıt içeriklerinin takip edilebilmesi

* WEB üzerinden sonuç görüntüleme, Muhasebe Entegrasyonu, Medula Entegrasyonu, Sağlık-Net entegrasyonu, LIS entegrasyonu, HL7/Dicom Modality Worklist